Informasi dan Publikasi

Selengkapnya

Penerapan Teknologi Pengendalian Hama Terpadu (PHT) untuk Mengendalikan Hama dan Penyakit Tanaman Kakao

Oleh :I Made Budiana,SPPOPT Muda Pembangunan sub sektor perkebunan memegang peranan penting dalam pengadaan sumber devisa negara, penyediaan lapangan kerja, pemerataan pembangunan dan sebagai bahan baku industri. Kakao merupakan salah …